Trafikimi i qenieve njerëzore në Shqipëri, një problem ende i pazgjidhur

Trafikimi i qenieve njerëzore në Shqipëri, një problem ende i pazgjidhur

Trafikimi i qënieve njerëzore- qoftë për punë të detyruar apo shfrytëzim seksual – vazhdon ta përndjekë Shqipërinë. Por përse vazhdojnë qeveritë të dështojnë në zgjidhjen e këtij problemi? Në vitin 2001, gazetari i mirënjohur Daniel Renton shkroi një raport shqetësues për “Save the Children”- ku analizonte tendencën e trafikimit njerëzor në Shqipëri. Raporti i Renton […]