Strehimi Social — Për çfarë na duhen strategjitë 10 vjeçare?

Strehimi Social — Për çfarë na duhen strategjitë 10 vjeçare?

Në vitin 2013, sipas të dhënave vetëm 20 për qind e atyre që aplikonin për kredi të buta përfitonin dhe vetëm 16 për qind e aplikuesve për bonuse qeraje.  Kjo, pa marrë parasysh numrin real të familjeve në nevojë për strehim social, që sot llogaritet të jetë rreth 70 mijë. Për këtë arsye, qeveria e sapozgjedhur […]