Ligji i Vullnetarizmit, dita më pas

Ligji i Vullnetarizmit, dita më pas

Në vitin 2015 Këshilli i Ministrave miratoi Strategjinë Kombëtare të Rinisë 2015-2020. Shqipëria duket se nuk e kishte ndjerë mungesën e këtij dokumenti deri në atë moment, pasi strategjia e vjetër kishte mbaruar prej dy vjetësh, por edhe ajo nuk kishte prodhuar ndonjë rezultat gjatë jetës së saj. Gjatë hartimit të kësaj Strategjie u tha […]